Ansatte

Tannlegene

Tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin.
Cand. Odont. (UiO 1979)
Godkjent spesialist i Oral kirurgi (UiB 1985).
Eier, faglig leder av Oralkirurgisk klinikk AS, Oslo siden 1988.

Arbeidserfaring:
Instruktør tannlege ved avdeling for oral kirurgi, Universitetet i Oslo og privat kirurgisk praksis 1986-88.
Ass.tannlege ved Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland sykehus, Bergen 1984-85.
Instr.tannlege ved Institutt for oral kirurgi og oral medisin, De odontologiske institutter, Bergen 1982-84
Ass.tannlege Kjevekirurgisk avdeling, Nordland sentralsykehus, Bodø 1980-1982.
Garnisonstannlege, løytnant Garnisonen i Porsanger 1979-80.

Annet:
Deltatt i flere multisenterstudier vedrørende implantatbehandling.
Holder kurs/forelesninger innen kirurgisk implantatbehandling

Tillitsverv:
Formann i Norsk forening for Oral Kirurgi og Oral medisin, NFOKOM, 1994-96.
Styremedlem NFOKOM 1992-96
Congress president i Skandinavisk Forening for Oral og Maxilofacial Kirurgi, 1992-94.
Medlem i NTF’s klagenevnd for implantatsaker i 1992-94.

Medlemskap:
NTF
NFOKOM
SFOMK
Fellow International Team for Implantolgy (ITI)

Tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin samt spesialist i endodonti.
Cand. Odont. (UiO)
Godkjent spesialist i oral kirurgi.
Arbeider ved Oralkirurgisk Klinikk AS og Kjevekirurgisk avdeling Rikshospitalet, Oslo.
Tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin.
Cand. Odont. (UiO)
Godkjent spesialist i oral kirurgi (UiO 2008).
Professor, spesialistutdannet i oral protetikk.
Cand. Odont. (UiO 1979)
Dr. Odont. (UiO 1989)
Professor ved avdeling for protetikk, Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Arbeider ved Oralkirurgisk Klinikk AS med implantatprotetikk.

Tannlege, spesialist i kjeve og ansiktsradiologi, UiO 2002.
Cand. Odont. (UiO 1983)
Universitetetslektor ved avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi, Odontologiske fakultet, UiO.

Arbeider ved Oralkirurgisk klinikk AS med røntgendiagnostikk.

Tannpleier

Tannpleier
Utdannet tannpleier.

Tannhelsesekretærene

Tannlegesekretær
Arbeidet ved Oralkirurgisk Klinikk siden 1988.
Videreutdanning i form av kurs innen oral kirurgi og implantatbehandling.
Hovedarbeidsoppgave: Pasientmottak, resepsjon.
Tannlegesekretær
Arbeidet ved Oralkirurgisk Klinikk siden 1996.
Videreutdanning i form av kurs innen oral kirurgi og implantatbehandling. Tidligere arbeidet ved Oralkirurgisk avdeling ved Molde sykehus.
Hovedarbeidsoppgave: Assistanse ved oralkirurgi- og implantatoperasjoner.
Tannlegesekretær
Utdannet tannpleier.
Hoverdoppgaver innen resepsjonsledelse og pasientmottak.
Tannlegesekretær
Utdannet tannpleier.
Hovedeoppgaver innen assistanse.
Tannlegesekretær
Utdannet tanntekniker ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2012.
Hovedoppgaver innen assistanse, tannteknikk og resepsjon.