Protetikk Department

  • Sonni Mette Wåler Protetikk

    Sonni Mette Wåler

    Professor, spesialistutdannet i oral protetikk. 
Cand. Odont. (UiO 1979)
 Dr. Odont. (UiO 1989)
 Professor ved avdeling…

    More