Røntgen Department

  • Bamse Mork-Knutsen Røntgen

    Bamse Mork-Knutsen

    Tannlege, spesialist i kjeve og ansiktsradiologi, UiO 2002. 
Cand. Odont. (UiO 1983). 
Universitetetslektor ved avdeling for…

    More