Lege Odd Watne

Medisinsk eksamen (Universitet i Liege, Belgia 1974) Spesialist i anestesi 1984, sidespesialitet i indremedisin i 4 år

Odd Wathne

Lege, spesialist i anestesi.

Arbeidserfaring: Akuttlege ved Norsk Luftambulanse i 8 år.
Sentral Sykehuset i Akershus i 8 år, medisinsk avdeling og anestesi avdeling.
Rikshospitalet i 5 år ved anestesi avdeling.
Overlege i anestesi ved Bærum sykehus i 12 år.
Overlege i anestesi ved Martina Hansens Hospital i 26 år.

Drevet med sedasjon / lett narkose av pasienter i 23 år

Annet:
 Forfatter av diverse publikasjoner innen anestesi og indremedisin.

Medlemskap: Den norske legeforening, Norsk anestesiologisk forening, Norsk overlegeforening.