Tannlegeinformasjon

Vi ønsker et tett samarbeid med våre henvisere.
Du er velkommen til å henvise dine pasienter til oss. Vi tar imot henvisninger for oral kirurgisk og oral medisinsk utredning og behandling, implantatbehandling samt røntgen undersøkelse/utredning med OPG eller ConeBeam ComputerTomografi.

Skriftlige henvisninger er viktige for behandling av pasienten.
Henvisninger kan sendes via helsenett/e-post, fax eller som brev og vi kaller inn pasienten etter dette. Det er viktig at pasientens mobilnummer oppgies da vi i tillegg til timekort har SMS varsling til pasientene. Eventuelle digitale røntgenbilder bør sendes som epost eller vedlegges på CD. Vi etterstreber korte ventetider, men i hastesaker kan avtale også gjøres via telefon, vi ønsker likevel en skriftlig henvisning.

Vi tar i mot henvisinger for følgende systemer:

  • Straumann
  • NobelBiocare
  • AstraTech

Vi kan utføre den totale implantatrehabilitering eller kun den implantatkirurgiske delen hvor henvisende kollega ønsker å utføre den protetiske delen av behandlingen. Etterbehandling som suturfjerning kan gjøres enten hos oss eller hos henvisende tannlege.

Oppfølging av dentale implantater.
Oppfølging av pasienter med implantater er like viktig som oppfølging av pasienter med egne tenner eller andre protetiske løsninger. For og gjøre oppgaven enklere kan du her laste ned ett dokument som kan være til hjelp i denne prosessen. Dokumentet teknisk oppfølging av implantat-retinert protetikk kan lastes ned her.