Behandlingstilbud

Oralkirurgisk klinikk tilbyr behandling innen alle former for oral kirurgi, implantat protetikk og dental røntgen.

Anestesi

Anestesi

Lokal anestesi er en meget effektiv og god bedøvelse som alltid benyttes ved kirurgiske inngrep. Vi tilbyr lokal anestesi med the Wand. En ny og smertefri teknikk som er verdsatt av barn og de som lider av tannbehandlingsangst.

Ved mer omfattende inngrep og for pasienter som engster seg for behandling tilbyr vi en form for narkose ved hjelp av intravenøs sedasjon.

Vår anestesi-lege sørger for at pasienten er tilnærmet sovende og samtidig under overvåkning av hjerteaktivitet og oksygenopptak. Dette er en meget trygg behandling.
Behandling med intravenøs sedasjon og overvåkning er en ekstra sikkehet for pasienter med andre sykdommer som f.eks hjertelidelser.
Behandling med IV sedering må planlegges etter en forutgående konsultasjon.

Informasjon til narkose pasienter

Noen krav stilles til deg som pasient:

  • Du må faste, dvs. du skal ikke spise, drikke eller røyke i 4 timer før behandlingen.
  • Du må/bør ha tilsyn i noen timer etter behandling. Hvis dette er vanskelig å få til, diskuterer vi alternativer.
  • Du får ikke kjøre bil før dagen etter. Husk derfor å ordne med annen transport.
  • Dersom du bruker noen form for medisin, ber vi deg ta med en oppdatert medisinliste.
  • Etter inngrepet vil du få tid til å slappe av under tilsyn av anestesilegen. Du kan drikke snart etter avsluttet behandling, men du bør vente et par timer før du spiser. Start da gjerne med myk mat og vær forsiktig i nærheten av operasjonsområdet.
  • På denne måten vil vi å kunne tilby deg en behagelig og sikker behandling.

Utskrifts vennlig utgave finnes her.